Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου σε Ευρωπαικό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων(ECHA)

Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου σε Ευρωπαικό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων(ECHA)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου σε Ευρωπαικό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων(ECHA) –Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σχ: Το με αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/153/11211/29.03.2017 έγγραφό μας

Σύμφωνα με το A.Π.2370/31-3-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) για τη θέση του Νομικού Συμβούλου με στοιχεία: Legal Advisor AD7- ECHA/TA/2017/001
Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 24η Απριλίου 2017, (ώρα Ελσίνκι 12:00).

Close