Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2279/28.03.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες προκηρύξεις με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
    ΙΜΙ2/2017/ΤA/004 (AD 7) Programme Performance and Evaluation Expert Temporary Agent (M/F)                           27.04.2017
    IMI2/2017/CA/001 (FGIII) Financial and Administrative Assistant Contract Agent (M/F)                           27.04.2017

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ανωτέρω Κοινοπραξία.
Πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: https://cloud.imi.europa.eu/web/imi-vacancies

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  Α  Β

Close