Προκήρυξη θέσης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφοριών και Γνώσεων της Γενικής Γραμματείας Συμβουλίου της ΕΕ

Προκήρυξη θέσης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφοριών και Γνώσεων της Γενικής Γραμματείας Συμβουλίου της ΕΕ

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφοριών και Γνώσεων της Γενικής Γραμματείας Συμβουλίου της ΕΕ

Σύμφωνα με το Α.Π. 2374/31-03-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), με την από 30.03.2017 επιστολή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ε.Ε., γνωστοποιείται η υπό στοιχεία CONS/TA-AD/126 προκήρυξη θέσης στη Διεύθυνση Διαχείρισης Πληροφοριών και Γνώσεων .

Πληροφορίες αναφορικά με την προκηρυσσόμενη θέση εργασίας μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/2476-cons-ta-ad-126_el

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην εξής διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/dgs/personnel_administration/open_applications/CV_Cand,
το αργότερο μέχρι την 21η Απριλίου 2017.

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ

Close