Προκήρυξη θέσεων στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.)

Προκήρυξη θέσεων στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας και Προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.)

Σύμφωνα με το Α.Π. 2309/29.03.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει προκήρυξη για τριάντα τέσσερις (34) θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων για θέματα ασφάλειας.
Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στους ακόλουθους συνδέσμους:
http://www.gov.mt/en/Government/DOI/Documents/vacancy.pdf
http://www.minadmin.gov.gr/?cat=55
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση laurence.bailly@europarl.europa.eu μέχρι και την 14η Απριλίου 2017.

Close