Χαιρετισμός της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

Χαιρετισμός της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

PDF | DOC | Χαιρετισμός της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη, σε εκδήλωση με θέμα «Η σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Προϋποθέσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο για την Τοπική Διακυβέρνηση και τις Πολιτικές Καινοτομίες (Institute of Local Government and Public Innovation) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

Κυρίες και Κύριοι,

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην εκδήλωση αυτή του Ινστιτούτου για την Τοπική Διακυβέρνηση και τις Πολιτικές Καινοτομίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Θεωρώ ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση.

Αφενός γιατί αποδεικνύει πώς υπάρχει διάθεση για εποικοδομητικό διάλογο σε ένα πολύ καίριο ζήτημα, όπως αυτό της ενίσχυσης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Aφετέρου, γιατί το ζήτημα αυτό ταυτίζεται ουσιαστικά με ένα ευρύ κοινωνικό αίτημα: την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών. Στόχος μας δεν είναι μόνο να ανασυγκροτήσουμε τη δημόσια διοίκηση, αλλά να την καταστήσουμε όχημα για την ευρύτερη παραγωγική ανασυγκρότηση του κράτους προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισμούς.

Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τον γεωγραφικό κατακερματισμό της χώρας, τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα, που καθιστά ακόμα πιο αναγκαία την εισαγωγή και ολοκλήρωση νέων δομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς με προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης.

Μιλάμε, επομένως, για διοικητική και παραγωγική ανασυγκρότηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, άρα για την ανάπτυξη δικτύων που θα καταστήσουν εφικτή την ανασυγκρότηση αυτή, με όχημα τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Όμως, η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεν είναι θέσφατο, αν συνεχίσουμε να έχουμε αυτό το μέγεθος της γραφειοκρατίας στον πυρήνα του κράτους.

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης ήδη επεξεργάζονται σειρά απλούστευσης διαδικασιών για την ελάφρυνση της γραφειοκρατίας, τόσο για τη διασύνδεση των διαφόρων υπηρεσιών του κράτους, όσο και για την επιτάχυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι η γραφειοκρατία αντιστοιχεί στο 7% του ΑΕΠ, ενώ η χρήση χαρτιού ανέρχεται στα 480 εκατ. ευρώ ετησίως. Για κατανόηση του μεγέθους των αναγκών εξυπηρέτησης των πολιτών αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι μέσω ΚΕΠ το 2016 διακινήθηκαν περισσότερα από 6,5 εκατομμύρια πιστοποιητικά για τις δέκα δημοφιλέστερες υπηρεσίες προς το κοινό.

Όπως ήδη γνωρίζετε, έχουμε ψηφίσει την εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακής υπογραφής.

Άμεσα καταθέτουμε, στο πρόγραμμα διοικητικής μεταρρύθμισης e-govnow, την εφαρμογή της αυτεπάγγελτης αναζήτησης όλων των πιστοποιητικών που ζητάει ο πολίτης και η επιχείρηση για την κατάθεση οποιασδήποτε συναλλαγής με το Δημόσιο, έτσι ώστε όλες οι διοικητικές πράξεις να γίνονται με μια στάση.

Επίσης, ήδη έχει ξεκινήσει, μέσω του προγράμματος e-govnow, η διαλειτουργικότητα των εκατό μεγαλύτερων κρατικών νοσοκομείων και η διασύνδεσή τους κεντρικά με το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να παρέχονται σε αυτό όλα τα διαθέσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Στο ίδιο πλαίσιο απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών σχεδιάζουμε την εγκατάσταση μητρώου διαδικασιών στους φορείς της δημόσιας διοίκησης. Προωθούμε, σε συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη, την υιοθέτηση και δημοσίευση οδηγού για την προτυποποίηση παροχής υπηρεσιών και διαδικασιών. Υλοποιούμε την ηλεκτρονική κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας για την αντιμετώπιση φαινομένων πολυνομίας και κακονομίας.

Σε πλήρη συνεργασία με το νεοσύστατο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής προωθούμε έργα και δράσεις για την αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών οριζόντια για όλο το Δημόσιο, με σκοπό –συνεργαζόμενοι φυσικά με την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση– αυτό να φτάσει στον τελικό χρήστη που είναι κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση.

Κυρίες και κύριοι,

Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης λαμβάνει υπόψη τις διαρκείς και ταχύτατες εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών.

Είναι μεγάλο το έργο που έχουμε αναλάβει και ως εκ τούτου είναι σημαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία ανάμεσα τους φορείς, προκειμένου το Δημόσιο να καταστεί αρωγός στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας πρωτοβουλία και να χαιρετίσω την εκδήλωση, συναισθανόμενη το βάρος της ευθύνης σε καιρούς δύσκολους που, όμως, ενισχύουν την πολιτική μας βούληση για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

 

Close