Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης

Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης

PDF | DOC | Συνεδρίασε το μεσημέρι, υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης, όπου ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρης Ρέππας ενημέρωσε για την πορεία των σχετικών δράσεων.
Αμέσως μετά τη συνεδρίαση ο Υπουργός, δήλωσε: «Στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου ενημέρωσα για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Δύο, κυρίως, θέματα μας απασχόλησαν: Πρώτο, η αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων που είναι σε εξέλιξη, δεύτερο η δημιουργία μονάδας συντονισμού του κυβερνητικού έργου.
Όπως φαίνεται, είμαστε συνεπείς στους στόχους μας. Έχουμε πλήρεις φακέλους που παραδίδουμε στη νέα Κυβέρνηση για τη συνέχιση αυτού του τόσο σημαντικού έργου».

Σε συνέχεια της παρουσίασης που είχε γίνει στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης στις 9 Μαρτίου 2012, ο κ. Ρέππας ανέφερε ότι «αποτελεί ανάγκη η βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, η εδραίωση της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας». Κατά την ενημέρωση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, είπε:
Σε όλους τους άξονες της διοικητικής μεταρρύθμισης, εκπονούνται εργασίες, κατά το πλείστον από δημοσίους υπαλλήλους, στελέχοι της δημόσιας διοίκησης, με μηδενικό κόστος για το δημόσιο, υπό την εποπτεία του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η προσπάθεια αυτή επικουρείται από την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, καθώς και τους Γάλλους εμπειρογνώμονες. Στόχος είναι να υπάρξει μία δημόσια διοίκηση ικανή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών και της κοινωνίας, με επιχειρηματική οργάνωση και βέλτιστο κόστος.
Όσον αφορά στη μόνιμη δομή του Διυπουργικού Συντονισμού, έχει ήδη εκπονηθεί αναλυτική μελέτη, δηλαδή μία μόνιμη δομή συντονισμού του κυβερνητικού έργου, στα πρότυπα των κέντρων συντονισμού της κυβερνητικής πολιτικής που λειτουργούν στα περισσότερα κράτη μέλη, προκειμένου να ανταποκριθούμε και στην άμεση μνημονιακή μας υποχρέωση.
Αποτελεί κοινό τόπο η ανάγκη εξοικονόμησης δαπανών από την κατά το δυνατόν μείωση του λειτουργικού κόστους. Αποτελεί επίσης κοινό τόπο η ανάγκη βέλτιστης οργάνωσης της διοίκησης και επαναφοράς της ιεραρχικής πυραμίδας. Για το σκοπό αυτό, εκπονήθηκαν ήδη τα κριτήρια και η μεθοδολογία για την αξιολόγηση των δομών των Υπουργείων και των Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτά. Εντός των ημερών, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των δομών του ΥΔιΜΗΔι και του ΥΠΕΚΑ, καθώς και των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από τα δύο αυτά υπουργεία. Τα σενάρια μεταρρύθμισης που θα κατατεθούν από την Ομάδα Αξιολόγησης θα τεθούν υπόψη της Κυβέρνησης που θα προκύψει από τις επικείμενες εκλογές, ώστε να ληφθούν αποφάσεις και να ξεκινήσει η εφαρμογή τους.
Σχετικά με την αξιολόγηση του προσωπικού, η επιχειρηματική οργάνωση και η αποτελεσματική διοίκηση προϋποθέτει την βέλτιστη κατανομή του προσωπικού. Εκπονήθηκε ήδη αρχικό σχέδιο αξιολόγησης κριτήριων και μεθοδολογίας αξιολόγησης από το ΑΣΕΠ των υπαλλήλων των φορέων του δημοσίου τομέα. Στόχος είναι η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη βέλτιστη κατανομή του στις υπηρεσίες.
Στα θέματα που άπτονται της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει γίνει πραγματικά μεγάλη πρόοδος. Έχουν ήδη σχεδιασθεί έργα μεγάλης πνοής, απαραίτητα για τη βελτίωση της οργάνωσης της διοίκησης, αλλά κυρίως για τον εξορθολογισμό των σχέσεων Κράτους-πολίτη.

Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός τόνισε ιδιαίτερα το έργο της βάσης της απογραφής. Η βάση αυτή εξελίχθηκε, αναπτύχθηκε και βρίσκεται ήδη σε άμεση σύνδεση με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.
Κλείνοντας, ο κ. Ρέππας υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί μία διαρθρωτική αλλαγή, βάση και προϋπόθεση των λοιπών διαρθρωτικών αλλαγών. Η καλύτερη οργάνωση του Κράτους και η επιχειρησιακή λειτουργία του είναι το θεμέλιο της λειτουργίας του Δημοσίου τομέα, ο οποίος καλείται να ανταπεξέλθει σε έναν δύσκολο ρόλο, ειδικά στην παρούσα περίοδο που ζει η χώρα.

Close