Προκήρυξη θέσεων στη Γενική Διεύθυνση EUROSTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προκήρυξη θέσεων στη Γενική Διεύθυνση EUROSTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στη Γενική Διεύθυνση EUROSTAT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύμφωνα με το Α.Π. 8944/14-12-2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), αποστέλλεται η υπό στοιχεία ΕSTAT=DG/WR/A2/AN/fk/D(2016) –Ares6932137/13.12.2016 επιστολή του Γενικού Διευθυντή της ΕUROSTAT αναφορικά με την προκήρυξη του EPSO (EPSO/AD/331/16) για έξι θέσεις στον τομέα της Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η EUROSTAT ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας από τις θέσεις αυτές (Data Analysis and IT Service)

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/1945_en

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2017.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΓΓΡΑΦΑ

Close