Εγκύκλιος για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων

Εγκύκλιος για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων

PDF | DOC | Εγκύκλιος για την επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων

Υπεγράφη από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, η υπ’ αριθμ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.33324/29-12-2016 Εγκύκλιος με θέμα «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων των Υπουργείων».

Με την Εγκύκλιο καλούνται τα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) να αποστείλουν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017 τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων, αναφορικά με τους νέους οργανισμούς τους, και τις εκθέσεις αξιολόγησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013.

Επισημαίνεται ότι η ανασυγκρότηση των κρατικών δομών διοίκησης θα συμβάλει καταλυτικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του κυβερνητικού έργου, ενώ παράλληλα αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας που θεσμοθετήθηκε με τον ν. 4440/2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Close