Υπουργική Απόφαση για τα Έντυπα Εκθέσεων Αξιολόγησης

Υπουργική Απόφαση για τα Έντυπα Εκθέσεων Αξιολόγησης

PDF | DOC | ​Υπουργική απόφαση για τα Έντυπα Εκθέσεων Αξιολόγησης

Υπεγράφη από την αρμόδια Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.30360/22-12-2016 Υπουργική Απόφαση για τη μορφή και το περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης των υπαλλήλων, κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Άρθρου 16 παρ. 5 του Ν. 4369/16.

Στην Υπουργική Απόφαση ορίζονται οι προδιαγραφές των εντύπων, τα κριτήρια πάνω στα οποία γίνεται η αξιολόγηση, τα πεδία που συμπληρώνονται και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για τη ρύθμιση των ζητημάτων της αξιολόγησης.

Με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης υλοποιούνται οι προϋποθέσεις για την αντικειμενική και διαφανή αξιολόγηση των υπαλλήλων του Δημοσίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 4369/2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Close