Μετατάξεις προσωπικού στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο (ΝΠΔΔ)

Μετατάξεις προσωπικού στο Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο (ΝΠΔΔ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Καυτανζόγλειου Εθνικού Σταδίου (ΝΠΔΔ)  με μετατάξεις προσωπικού

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της αριθμ. πρωτ. 762/30.11.2016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Καυτανζόγλειου Εθνικού Σταδίου (ΝΠΔΔ)  με μετατάξεις προσωπικού, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 6ΗΧΙ469ΗΥΗ-Ω9Ζ

Close