Μετατάξεις υπαλλήλων στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

Μετατάξεις υπαλλήλων στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

Ανακοίνωση  - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις  υπαλλήλων στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ. 1745/04-11-2016 ανακοίνωσης –πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις  υπαλλήλων στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ):Ω0ΗΛΟΛΔ0-ΝΥΦ.

Close