Προκήρυξη του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Προκήρυξη του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

PDF | DOC | Με γρήγορους ρυθμούς και κάτω από τη στενή παρακολούθηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προχωρούν οι διαδικασίες για την προκήρυξη του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, που θα γίνει μέχρι το τέλος Μαρτίου 2012.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει ήδη υπογραφεί Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ), καθώς και η προγραμματική συμφωνία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, που θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες της προκήρυξης και υλοποίησης του έργου. Επιπλέον, έχει ήδη υποβληθεί από την ΚτΠ ΑΕ σχετικό Τεχνικό Δελτίο για έγκριση της χρηματοδότησης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, είναι ένα οριζόντιο έργο ιδιαίτερης σημασίας, η υποδομή του οποίου θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακά Προγράμματα Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση). Το έργο αφορά 34.000 δημόσια κτίρια –σχεδόν το σύνολο των κτιρίων των Δημοσίων Φορέων- ενώ σήμερα καλύπτονται 4.500 κτίρια και αποτελεί τον στρατηγικό πυρήνα για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ).

Τα κύρια οφέλη του έργου είναι ότι:

1. Συμβάλει σημαντικά στην περιστολή των δαπανών, μειώνοντας την ετήσια δαπάνη για τηλεπικοινωνίες κατά 50%. Σήμερα, το ετήσιο τηλεπικοινωνιακό κόστος των Δημοσίων Φορέων ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τη λειτουργία του έργου θα μειωθεί σε 150 εκατομμύρια ευρώ περίπου.
2. Αναβαθμίζει το βαθμό ευρυζωνικότητας.
3. Αναβαθμίζει και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ προσθέτει και νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming.

Ακολουθεί περιγραφή του έργου:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ - Περιγραφή

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 6 χρόνια (2006-2011).

Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής:

1. Η ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου Δημόσιου Φορέα (εκτιμώνται σε 34.000 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων)
2. H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι
3. H αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών
4. H παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας

Τα 34.000 προτεινόμενα κτίρια/ φορείς καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών (με εξαίρεση το διαβαθμισμένο δίκτυο ΕΣΕΘΑ του Ελληνικού Στρατού και το δίκτυο NETVIS του Υπουργείου Εξωτερικών).
Η κατανομή τους ανά εποπτεύων Υπουργείο και ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που θα λάβουν από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΛΕΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Οικονομικών 910
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Δ.Ο.Υ.
• ΤΕΛΩΝΕΙΑ
• ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Υ.Δ.Ε.
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Επικρατείας 2
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΛΟΙΠΑ Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 3
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
• ΥΑΠ

• ΚΤΠ Α.Ε. Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Εσωτερικών 4.968
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΔΗΜΟΙ / ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
• ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
• ΚΕΠ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Εξωτερικών 1
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αλλά μόνο για το κεντρικό κτίριο
Εξαιρείται το διεθνές δίκτυο NETVIS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΛΕΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Εθνικής Άμυνας 480
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ)
• ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
• 420 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Εξαιρείται σαφώς το διαβαθμισμένο δίκτυο της ΕΣΕΘΑ και άλλα δίκτυα Εθν. Άμυνας (ραδιοεπικοινωνίες κλπ)
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 121
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΕΥΔ
• ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ
• ΛΟΙΠΑ Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 28
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 19.716
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΠΣΔ)
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
• ΤΕΙ
• ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Στους φορείς ΠΣΔ παρέχεται μόνο υπηρεσία πρόσβασης & τηλεφωνίας, και υποδομές ασφάλειας & τηλεφωνίας.
• Στα πανεπιστήμια/ΤΕΙ παρέχεται μόνο υπηρεσία τηλεφωνίας / τερματισμού κλήσεων
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 107
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΥΠΑ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 1.153
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
• ΙΚΑ – ΙΚΑΝΕΤ
• ΟΑΕΔ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2.253
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
• ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
• ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1.078
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΕΣ
• ΔΙΚΤΥΟ ΥΠ.Α.Α.Τ
• ΕΛΓΑ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 206
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
• ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
• ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
• ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΛΗΘΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΛΕΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Προστασίας του Πολίτη 1.332
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
• ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
• ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ
• ΑΓΡΟΝΟΜΙΑ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Πολιτισμού και Τουρισμού 387
• ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• ΜΟΥΣΕΙΑ
• ΕΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Βουλή των Ελλήνων 1.001
• ΒΟΥΛΗ
• ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Προεδρία της Δημοκρατίας 11
• ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
• ΛΟΙΠΑ
Το σύνολο των υπηρεσιών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται μέσω της υλοποίησης των 5 δράσεων που ακολουθούν και οι οποίες αναλύονται σε 14 υποσυστήματα:

1. ΔΡΑΣΗ 1 - Υπηρεσία Πρόσβασης & Τηλεφωνίας φορέων - 9 Νησίδες
Αφορά στην παροχή, λειτουργία και διαχείριση δικτυακών υπηρεσιών για το σύνολο των κτιρίων & φορέων του νέου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (34.000 περίπου κτίρια) ταξινομημένων σε 9 γεωγραφικές Νησίδες.
Περιλαμβάνει :
• Την υπηρεσία δικτυακής πρόσβασης των κτιρίων
• Την υπηρεσία τηλεφωνίας νησίδων (on-net & off-net)
• Την υπηρεσία δικτύου διανομής νησίδας
• Την υπηρεσία διασύνδεσης με τους κεντρικούς κόμβους (SIX) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
• Την προμήθεια & την λειτουργία υποδομών τηλεφωνίας (υποδομές VoIP) για τους φορείς του δικτύου καθώς και ενεργών και παθητικών στοιχείων καλωδίωσης επιλεγμένων φορέων του δημοσίου
• Την προμήθεια & λειτουργία συστημάτων τηλεδιάσκεψης σε επιλεγμένους φορείς καθώς και στη λειτουργία κεντρικής υποδομής πολυδιάσκεψης

Αναλυτικά, οι 9 γεωγραφικές νησίδες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής:
Νησίδες 1 & 2 – Νόμος Αττικής
Νησίδα 3 – Ν. Εύβοιας, Ν. Βοιωτίας, Ν Φωκίδας, Ν. Φθιώτιδας, Μ. Μαγνησίας, Ν. Κυκλάδων
Νησίδα 4 – Ν. Αιτωλοακαρνανίας, Ν. Ευρυτανίας, Ν. Άρτας, Ν. Πρεβέζης, Ν. Κεφαλληνίας, Ν. Λευκάδας
Νησίδα 5 – Ν. Αργολίδας, Ν. Αρκαδίας, Ν. Λακωνίας, Ν. Μεσσηνίας, Ν. Ηλείας, Ν. Ζακύνθου, Ν. Χανίων, Ν. Ρεθύμνης
Νησίδα 6 – Ν. Λαρίσης, Ν. Πιερίας, Ν. Καρδίτσας, Ν. Τρικάλων, Ν. Ιωαννίνων, Ν. Θεσπρωτίας, Ν. Κέρκυρας
Νησίδα 7 – Ν. Γρεβενών, Ν. Κοζάνης, Ν. Καστοριάς, Ν. Φλωρίνης, Ν. Ημαθίας, Ν. Πέλλας, Ν. Ηρακλείου, Ν. Λασιθίου
Νησίδα 8 – Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Κιλκίς, Ν. Σερρών, Ν. Δράμας
Νησίδα 9 – Ν. Καβάλας, Ν. Ξάνθης, Ν. Ροδόπης, Ν. Έβρου, Ν. Λέσβου, Ν. Χίου, Ν. Σάμου, Ν. Δωδεκανήσου

2. ΔΡΑΣΗ 2 - Υπηρεσίες Κινητικότητας – 2 Ασύρματες Νησίδες
Περιλαμβάνει την παροχή κινητών υπηρεσιών τηλεφωνίας & δεδομένων για το ελληνικό δημόσιο χωρισμένες σε δύο ασύρματες νησίδες, καθώς και υπηρεσία μαζικής αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (sms και mms).

3. ΔΡΑΣΗ 3 - Υπηρεσία Ασφάλειας και διαχείρισης του SLA
Αφορά στο υποσύστημα ασφάλειας και στο υποσύστημα SLA Management του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.
Περικλείει μέσω κατάλληλων συστημάτων :
• την εγκατάσταση, διαχείριση & λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού πρόσβασης/ ασφάλειας των 34.000 κτιρίων των νησίδων
• την εγκατάσταση, διαχείριση & λειτουργία των κεντρικών υποδομών ασφάλειας
• την παρακολούθηση του συνόλου του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών
• την παρακολούθηση και διαχείριση του SLA όλων των δράσεων και υπηρεσιών του δικτύου
• την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών helpdesk / call center

4. ΔΡΑΣΗ 4 - Υπηρεσία Διασύνδεσης Νησίδων – SIX και Data Centers Δικτύου
Πρόκειται για την Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης των παραπάνω 11 Νησίδων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ (9 επίγειες και 2 ασύρματες) και τη φιλοξενία των κεντρικών υποδομών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σε Κέντρο/α Δεδομένων (Data Center). Το υποέργο περιλαμβάνει :
• Υποδομή διασύνδεσης & διαλειτουργικότητας των δικτύων νησίδων
• Υποδομή / διεπαφή για διασύνδεση της τηλεφωνίας νησίδων
• Διεπαφές του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με εξωτερικά δίκτυα
• Κεντρική υποδομή πολυδιάσκεψης / τηλεδιάσκεψης
• Φιλοξενία υλικού των υποσυστημάτων :
o κεντρικής ασφάλειας,
o SIX - διασύνδεσης & διαλειτουργικότητας των δικτύων νησίδων,
o διασύνδεσης της τηλεφωνίας νησίδων & υποδομής πολυδιάσκεψης
o διεπαφών του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με εξωτερικά δίκτυα
o κεντρικών ISP υποδομών
o υποδομών SLA
o πρόσθετων κεντρικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

5. ΔΡΑΣΗ 5 - ISP Υπηρεσίες του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Η δράση αφορά στην παροχή, λειτουργία & διαχείριση ISP υπηρεσιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming.

Close