Κατανομή προσωπικού στο Δημόσιο για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2015

Κατανομή προσωπικού στο Δημόσιο για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2015

PDF | DOC | Κατανομή προσωπικού στο Δημόσιο για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2015

Υπεγράφησαν από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη, οι κατανομές του προσωπικού για το Δημόσιο Τομέα, που αφορούν στο τελευταίο δίμηνο του έτους. Πρόκειται συνολικά για τετρακόσιες/ους εξήντα πέντε(465) εργαζόμενες/ους, που τοποθετούνται σε φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου, με σχέσεις εργασίας μόνιμου προσωπικού και αορίστου χρόνου.
Οι τετρακόσιοι/ες ένας/μία είναι επιτυχούσες/επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008 και του 2009 των προκηρύξεων 3Κ/2008, 8Κ/2008, 10Κ/2008, 3Κ/2009, 5Κ/2009 και 7Κ/2009.
Οι διορισθείσες/διορισθέντες κατά κύριο λόγο τοποθετούνται σε φορείς του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Close