Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Τσουκαλάς

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δημήτρης Τσουκαλάς

Close