Μετατάξεις στο Γ.Ν. Χαλκιδικής

Μετατάξεις στο Γ.Ν. Χαλκιδικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  μετάταξη υπαλλήλων στο Γ.Ν. Χαλκιδικής

Σας ενημερώνουμε για την αριθμ. πρωτ. 5980/Φ12γ/8.6.2015 (ορθή επανάληψη) Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): 7Ο1Ε46907Υ-Ν3Ρ.

Close