Ανάπτυξη υποδομών για ψηφιακές υπηρεσίες στην Ευρώπη

Ανάπτυξη υποδομών για ψηφιακές υπηρεσίες στην Ευρώπη

PDF | DOC | Ανάπτυξη υποδομών για ψηφιακές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη- "Εκδήλωση στο Αννόβερο"

 Μάθετε περισσότερα για τις «ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη» στο CeBIT 2015, από τις 16 έως τις 20 Μαρτίου στο Ανόβερο!Μετά το όραμα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, μια σειρά πιλοτικών έργων ευρείας κλίμακας (LSPs), που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων CIP ICT PSP και CEF, εργάζονται επάνω σε καινοτόμες τεχνικές λύσεις που θα επιτρέπουν τις δημόσιες υπηρεσίες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη.

Τα πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας (LSP) συμβάλλουν στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών υποδομών που είναι βασισμένες στην ωριμότητα των τεχνικών και οργανωτικών λύσεων στους τομείς της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, της Ηλεκτρονικής Υγείας, τις Ηλεκτρονικές Δημόσιες Συμβάσεις και τις Ηλεκτρονικές Επιχειρηματικές Δραστηριότητες, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ζουν, να εργάζονται, να ταξιδεύουν, να σπουδάζουν και να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε όλη την Ευρώπη ευκολότερα. Δύο έργα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού του έτους στο CeBIT. Ενώ, το e-CODEX έχει σχεδιαστεί για να παρέχει ασφαλείς λύσεις Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, το πιο πρόσφατο LSP το e-SENS αποσκοπεί στην ανάπτυξη γενικών και επαναχρησιμοποιήσιμων δομικών στοιχείων για τις ψηφιακές υπηρεσίες στην Ευρώπη.

Μέσω ενημερωτικών παρουσιάσεων και ελκυστικών προϊόντων, θα δοθεί στους επισκέπτες μια εικόνα για το πολύπλοκο αυτό ζήτημα για να μπορέσουν να κατανοήσουν την προσέγγιση των έργων που βασίζεται σε πραγματικά σενάρια. Το άνετο και σχεδιασμένο για πολλαπλές χρήσεις περίπτερο, θα διαθέτει διαδραστικό πίνακα επαφής, πληροφορίες μηνυμάτων RFID, μια συρόμενη οθόνη αλλά και επιπλέον σνακ παγωτού, θα προσφέρει την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή με εμπειρογνώμονες και άλλους ενδιαφερόμενους σε ένα ήρεμο περιβάλλον.

9 Φεβρουαρίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες: Γραφείο Τύπου CEBIT, θέση αριθ. 94 και 95

www.cebit.de, www.ecodex.eu, www.esens.eu

Υπεύθυνος Τύπου: tobias ohmann, tobias.ohmann@3-6-0-grad.de, + 49 1520 2406953

Close