Κατηγορία: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Ετήσια έκθεση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014 και στο πλαίσιο της εφαρμογής της πολιτικής των ανοικτών δεδομένων τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η ετήσια έκθεση του Υπουργείου Διοικητικής Α ...

Close