Κατηγορία: Μετατάξεις - Ειδικές Διατάξεις

Μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υποδοχής ,της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Υποδοχής,της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε Περισσότερα

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Ανακοίνωση  - Πρόσκληση εκδήλωσης για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Διαβάστε Περισσότερα

Close