Κατηγορία: Μετατάξεις - Ειδικές Διατάξεις

Απόσπαση/Μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με σκοπό τη Στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. «Enterprise Greece»

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων για απόσπαση/μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο και Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με σκοπό τη Στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. – «Enterprise Greece»

Διαβάστε Περισσότερα

Μετάταξη υπαλλήλου στην Οικονομική Υπηρεσία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Ανακοίνωση -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου στην Οικονομική Υπηρεσία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) –Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόσπαση/Μετάταξη προσωπικού για τη στελέχωση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. -“Enterprise Greece”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση /μετάταξη προσωπικού για τη στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. –“Enterprise Greece”

Διαβάστε Περισσότερα

Μετατάξεις υπαλλήλων στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

Ανακοίνωση  - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις  υπαλλήλων στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Βριλησσίων

Διαβάστε Περισσότερα

Close