Κατηγορία: Μετατάξεις - Ειδικές Διατάξεις

Μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε Περισσότερα

Μετατάξεις υπαλλήλων στο νπδδ «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός ‘Γεώργιος Αξιώτης’»

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετατάξεις υπαλλήλων στο νπδδ «Πολιτιστικός, Αθλητικός και Κοινωνικός Οργανισμός ‘Γεώργιος Αξιώτης’»

Διαβάστε Περισσότερα

Close