Κατηγορία: Μετατάξεις - Ειδικές Διατάξεις

Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων

Ανακοίνωση  - Πρόσκληση εκδήλωσης για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων με μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Διαβάστε Περισσότερα

Μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε Περισσότερα

Close