Κατηγορία: Μετατάξεις - Ειδικές Διατάξεις

Μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Διαβάστε Περισσότερα

Close