Κατηγορία: Μετατάξεις - Ειδικές Διατάξεις

Αποσπάσεις και Μετατάξεις στην Ανώτατη Εκκλ/κή Ακαδημία Αθήνας

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας (ΑΕΑΑ) καλεί μόνιμους υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλλουν αιτήσεις για απόσπαση ή μετάταξή τους στην ΑΕΑΑ, στο πλαίσιο του Β’ κύκλου κινητικότητας (http://ww ...

Close