Κατηγορία: Οργανόγραμμα

Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υπουργού’

PDF | DOC | Τροποποίηση της αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/οικ.12044/21-05-2012 (Β’ 1724) απόφασης «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ‘με εντολή Υπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαβάστε Περισσότερα

Θέματα Οργανισμού του Υπουργείου

PDFΗ παρούσα έκδοση αποτελεί μια παράθεση των ισχυουσών διατάξεων, που αφορούν σε θέματα του Οργανισμού του Υπουργείου και συνεπώς δεν διεκδικεί τον χαρακτηρισμό κωδικοποίησης, για τον λόγο αυτό και η αρίθμηση των άρθρων δεν αντιστοιχεί με εκείνη του Π.Δ. 320/1988 «Οργανισμός Υπηρεσιών Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης».

Διαβάστε Περισσότερα

Close