Κατηγορία: Θέματα Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Απόδειξη στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών

PDF | DOC | Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Στην Υπηρεσία μας υποβάλλονται, εγγράφως ή προφορικά, από Διοικητικές Αρχές, Κ.Ε.Π. και πολίτες, ερωτήματα, αναφορικά με την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών που αιτούνται άσυλο, κατά τις συναλλαγές τους με τη Διοίκηση, για τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών (π.χ. υποβολή αίτησης, παραλαβή τελικής διοικητικής πράξης κλπ), κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ν. 2690/99-ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει.
Διαβάστε Περισσότερα

Εγκύκλιος για διευκόλυνση ΑμεΑ

PDF | DOC | Διευκόλυνση Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α.), στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες
Tο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εξασφαλίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση σε όλους τους πολίτες ίδιες δυνατότητες άσκησης των δικαιωμάτων τους, υπενθυμίζει τα ακόλουθα:
Διαβάστε Περισσότερα

Close