Κατηγορία: Γραφείο Τύπου

Eκτύπωση από το Εθνικό Τυπογραφείο γραφικής ύλης και αφισών για ενίσχυση μαθητών προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

PDF | DOC |Συνέντευξη Τύπου για εκτύπωση από το Εθνικό Τυπογραφείο γραφικής ύλης και αφισών για ενίσχυση μαθητών προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
Διαβάστε Περισσότερα

Συνάντηση εργασίας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης εγγράφων στο πλαίσιο του έργου e-SENS

PDF | DOC | Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης παράδοσης εγγράφων στο πλαίσιο του έργου e-SENS και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τη δημιουργία Εθνικής υποδομής από το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» Διαβάστε Περισσότερα

Close