Κατηγορία: Γραφείο Τύπου

Νομοθετική ρύθμιση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης στο δημόσιο τομέα

PDF | DOC | Νομοθετική ρύθμιση για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης στο δημόσιο τομέα

Διαβάστε Περισσότερα

Close