Κατηγορία: Μετατάξεις - Άρθρο 71 ΥΚ

Μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετατάξεις ή και αποσπάσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε Περισσότερα

Close