Κατηγορία: Μετατάξεις - Άρθρο 71 ΥΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με μετατάξεις υπαλλήλων

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με μετατάξεις  υπαλλήλων

Διαβάστε Περισσότερα

Μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ Α/24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9-02-2007).

Διαβάστε Περισσότερα

Close