Κατηγορία: Απλούστευση Διαδικασιών

Εκκαθάριση αρχείων του Δημοσίου Τομέα

PDF | DOC | Εκκαθάριση των αρχείων του δημοσίου τομέα - Περιέλευση του αρχειακού υλικού των πρωτοβάθμιων επιτροπών αποκατάστασης των πολιτικώς διωχθέντων δημοσίων υπαλλήλων από τη δικτατορία στα Γενικά Αρχεία του Κράτους

Διαβάστε Περισσότερα

Close