Κατηγορία: τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός Κατάλογος

PDF | XLS| Για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σας επισυνάπτουμε τον αντίστοιχο αλφαβητικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπαλλήλων όπως και τον αντίστοιχο καθολικό κατά ...

Close