Κατηγορία: Αποσπάσεις

Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου σε Ευρωπαικό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων(ECHA)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης Νομικού Συμβούλου σε Ευρωπαικό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων(ECHA) –Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σχ: Το με αριθμ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ4/153/11211/29.03.2017 έγγραφό μας

Διαβάστε Περισσότερα

Close