Κατηγορία: Αποσπάσεις

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σχετ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/356/23696/23-7-2018 (ΑΔΑ:6Χ8Ψ465ΧΘΨ-ΡXΚ)
Διαβάστε Περισσότερα

Close