Κατηγορία: Αποσπάσεις

Μετάταξη υπαλλήλου στην Οικονομική Υπηρεσία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)

Ανακοίνωση -Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλου στην Οικονομική Υπηρεσία του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) –Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε Περισσότερα

Απόσπαση/Μετάταξη προσωπικού για τη στελέχωση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. -“Enterprise Greece”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση /μετάταξη προσωπικού για τη στελέχωση της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. –“Enterprise Greece”

Διαβάστε Περισσότερα

Close