Κατηγορία: Αποσπάσεις

Αποσπάσεις και Μετατάξεις στην Ανώτατη Εκκλ/κή Ακαδημία Αθήνας

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας (ΑΕΑΑ) καλεί μόνιμους υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να υποβάλλουν αιτήσεις για απόσπαση ή μετάταξή τους στην ΑΕΑΑ, στο πλαίσιο του Β’ κύκλου κινητικότητας (http://ww ...

Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

PDF | DOC | Προκήρυξη – Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Διαβάστε Περισσότερα

Close