Κατηγορία: Αποσπάσεις

Προκήρυξη για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους

Προκήρυξη-Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 38224-04.04.2018 Πρόσκλησης της Ειδικής Γραμματείας ...

Close