Κατηγορία: Αποσπάσεις

Απόσπαση Προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης στην Ανωτάτη Εκπαίδευση(Α.ΔΙ.Π.)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόσπαση Προσωπικού στην « Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης στην Ανωτάτη Εκπαίδευση»(Α.ΔΙ.Π.)
(ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 63/03.07.2018)

Διαβάστε Περισσότερα

Απόσπαση υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών (ΕΓΣΕΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διαβάστε Περισσότερα

Close