Κατηγορία: Εκπαίδευση

Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (ex-CISAP 2019) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) για το έτος 2019

PDF | DOC | Ανακοίνωση του προγράμματος «Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (ex-CISAP 2019)» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) για το έτος 2019

Διαβάστε Περισσότερα

Σεμινάριο της γαλλικής ENA για τους διαγωνισμούς επιλογής προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

PDF | DOC | Ανακοίνωση σεμιναρίου με τίτλο «Προετοιμασία για δοκιμασίες προεπιλογής των διαγωνισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Κατανόηση γλωσσική, αριθμητική, αφηρημένη και εκτίμηση καταστάσεων» («Préparation aux tests de présélection des concours de l’Union européenne – Raisonnement verbal, numérique, abstrait et jugement situationnel») που διοργανώνει η γαλλική Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ENA) στο Παρίσι της Γαλλίας από τις 7 έως τις 8 Νοεμβρίου 2018

Διαβάστε Περισσότερα

Close