Κατηγορία: ΚΕΠ

Αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών

PDF | DOC | Αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση, αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Θυρίδας Χρήστη- ΕΡΜΗ

Η Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr) προσφέρει στους χρήστες της ένα προσωπικό χώρο αποθήκευσης ηλεκτρονικών εγγράφων, την Ηλεκτρονική Θυρίδα. Στην ηλεκτρονική του θυρίδα ο πολίτης, χρήστης του ΕΡΜΗ, μπορεί να τηρεί αποθηκευμένα ηλεκτρονικά (δημόσια) έγγραφα όπως ακριβή ηλεκτρονικά αντίγραφα - δικαιολογητικά για τις συναλλαγές του με τη Δημόσια Διοίκηση, για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ, ή γενικότερα για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ (Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης). Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης αντί να προσκομίζει τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή για την υπόθεσή του, έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει το ΚΕΠ της επιλογής του να προσπελάσει συγκεκριμένα έγγραφα για να τα χρησιμοποιήσει σε μία ή περισσότερες συναλλαγές του.
Διαβάστε Περισσότερα

Close