Κατηγορία: Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Γνωστοποίηση διατάξεων Ν.4472/2017 αναφορικά με τις συνδικαλιστικές άδειες των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα

PDF | DOC | Γνωστοποίηση διατάξεων Ν.4472/2017 αναφορικά με τις συνδικαλιστικές άδειες των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα
Σχετ.: Η με αρ. οικ. 24135/458/25.05.2017 (ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας.
Διαβάστε Περισσότερα

Close