Κατηγορία: Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών

PDF | DOC | Μη αναστολή υπηρεσιακών μεταβολών και χορήγησης κανονικών αδειών κατά τη διάρκεια των αυτοδιοικητικών εκλογών και των Ευρωεκλογών

Διαβάστε Περισσότερα

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει

PDF | DOC | Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4369/2016, όπως ισχύει. Σχετ.: Το αριθ. πρωτ. 4549/01/05-03-2019 έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π.-Γραφείο Προέδρου

Διαβάστε Περισσότερα

Εγκύκλιος Νόμου 4590/2019 Ενδυνάμωση Α.Σ.Ε.Π. ενίσχυση και αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

PDF | DOC | Νόμος 4590/2019 (Α΄ 17) – «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις

Διαβάστε Περισσότερα

Close