Κατηγορία: Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Προσχέδιο Π.Δ. για το πλεονάζον προσωπικό

PDF | DOC | Αποστέλλεται σήμερα προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με την παράκληση εξέτασής του κατά προτεραιότητα, ως επείγον.

Διαβάστε Περισσότερα

Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

PDF | Τροποποιήσεις άρθρων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.: Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικο ...

Close