Κατηγορία: Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων ΦΕΚ 54/Α’/14-03-2012

PDF | Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων

Σας πληροφορούμε ότι στο ΦΕΚ 54/Α’/14-03-2012 δημοσιεύτηκε ο ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», με τον οποίο αντικαθίσταται το κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Δ’ και το Μέρος Ε’ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007).

Διαβάστε Περισσότερα

Προσχέδιο Π.Δ. για το πλεονάζον προσωπικό

PDF | DOC | Αποστέλλεται σήμερα προς γνωμοδότηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με την παράκληση εξέτασής του κατά προτεραιότητα, ως επείγον.

Διαβάστε Περισσότερα

Close