Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους καθαριότητας καθώς και από τους εργαζόμενους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης για το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης για το Γραφείο Υπουργού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε Περισσότερα

Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο «Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιών», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»

PDF | DOC | Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο «Απλούστευση Διοικητικών διαδικασιών», υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας»

Διαβάστε Περισσότερα

Close