Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου “Επιθεώρηση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού αριθ. 910/2014 της ΕΕ (eIDAS)”

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου "Επιθεώρηση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού αριθ. 910/2014 της ΕΕ (eIDAS)"

Διαβάστε Περισσότερα

Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου

PDF | DOC |: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο «Υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και Ψηφιακών Οργανογραμμάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου»
Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την επισκευή μίας (1) κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μηχανικό καθαρισμό (2) δύο μονάδων εφόσον απαιτηθεί

PDF | DOC | Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την επισκευή μίας (1) κεντρικής κλιματιστικής μονάδας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μηχανικό καθαρισμό (2) δύο μονάδων εφόσον απαιτηθεί (έδρα: Βασιλίσσης Σοφίας 15, Τ.Κ. 106 74, Αθήνα)
Διαβάστε Περισσότερα

Close