Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα για το Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «Ηλεκτρονική Εφαρμογή Ηλεκτρονική Στοχοθεσία»

PDF | DOC | Απάντηση στο από 28-07-2017 υποβληθέν αίτημα για την παροχή διευκρινήσεων για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. ΔΙΠΥΔΥ/ΕΚΤΠΡ/Φ.5/1/21619/04.07.2017 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ηλεκτρονική στοχοθεσία» με ΑΔΑΜ:17PROC001666107.

Διαβάστε Περισσότερα

Διασύνδεση της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης «ΕΚΕ» στον Εθνικό Κόμβο eIDAS

PDF | DOC | Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Πύλης «ΕΡΜΗΣ» και του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης «ΕΚΕ» στον Εθνικό Κόμβο eIDAS»
Διαβάστε Περισσότερα

Close