Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης δικαιολογητικών τεχνικών προσφορών,αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για έργο «Προσαρμογή και Υποστήριξη Λειτουργίας Κόμβου elDAS στο Πλαίσιο Έργου eID in Greece»

PDF | DOC | Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα για τον ηλεκτρονικό Δημόσιο για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»

PDF | DOC | Διευκρινίσεις σε ερωτήματα για τον ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό ΔΙΠΥΔΥ/ΕΚΤΠΡ/Φ.1/19881, για το έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»
Διαβάστε Περισσότερα

Μετάθεση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»

PDF | DOC | Μετάθεση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»
Διαβάστε Περισσότερα

Ματαίωση διαγωνισμού για εργασίες κατασκευής περιπτέρου και παρουσίαση των πολιτικών του Υπουργείου στην 81η ΔΕΘ

PDF | DOC | Ματαίωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τις εργασίες κατασκευής περιπτέρου, καθώς και την οργάνωση και παρουσίαση των πολιτικών του Υπουργείου στην 81η ΔΕΘ

Διαβάστε Περισσότερα

Close