Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο Διασύνδεση του Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον Εθνικό Κόμβο e-Delivery

PDF | DOC | Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο με τίτλο «Διασύνδεση του Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον Εθνικό Κόμβο e-Delivery»

Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης δικαιολογητικών τεχνικών προσφορών,αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για έργο «Προσαρμογή και Υποστήριξη Λειτουργίας Κόμβου elDAS στο Πλαίσιο Έργου eID in Greece»

PDF | DOC | Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και αποσφράγιση οικονομικών προσφορών για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινίσεις σε ερωτήματα για τον ηλεκτρονικό Δημόσιο για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»

PDF | DOC | Διευκρινίσεις σε ερωτήματα για τον ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό ΔΙΠΥΔΥ/ΕΚΤΠΡ/Φ.1/19881, για το έργο: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»
Διαβάστε Περισσότερα

Μετάθεση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»

PDF | DOC | Μετάθεση προθεσμίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό για το έργο «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ KAI ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΜΒΟΥ eIDAS ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘eID in Greece’»
Διαβάστε Περισσότερα

Close