Κατηγορία: Υλοποίηση έργων

Υλοποίηση έργων ΤΠΕ

Η ΚτΠ ΑΕ προορίζεται να αποτελέσει τον βασικό κρατικό φορέα υλοποίησης έργων πληροφορικής και επικοινωνιών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διοικητικής μεταρρύθμισης. Αυτό θα επιτευχθεί με την ενίσχυσή της και παράλληλα, ...

Close