Κατηγορία: Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Ανοιχτή Διακυβέρνηση

Η ανοικτή διακυβέρνηση (open gov) βασίζεται στην ανάγκη του πολίτη για πληροφόρηση, αξιοκρατία και συμμετοχή στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών του δημοσίου μέσα από την τεχνολογία και την ...

Close