Κατηγορία: Προσλήψεις

Προκήρυξη 1ΕΓ/2016 – Επιτυχόντες ΑΣΕΠ 1998

PDF | DOC | Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (2135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα-Προκήρυξη (Αριθμός 1ΕΓ/2016)

Διαβάστε Περισσότερα

Close