Κατηγορία: Προσλήψεις

Καταγραφή αναγκών της ΚΖ σειράς ΕΣΔΔΑ

PDF Καταγραφή αναγκών της ΚΖ σειράς ΕΣΔΔΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (ΦΕΚ 59 Α’) όπ ...

Close