Κατηγορία: Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕFT)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕFT) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Σχετ: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/251/41915/14.12.2017 (ΑΔΑ: 9ΔΟΡ465ΧΘΨ-ΦΤΣ)

Διαβάστε Περισσότερα

Συμπλήρωση πίνακα για προγραμματισμό προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018

PDF | DOC | Συμπλήρωση πίνακα για προγραμματισμό προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018

Διαβάστε Περισσότερα

Close