Κατηγορία: Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό eu-LISA

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Διαβάστε Περισσότερα

Close