Κατηγορία: Προσλήψεις

Προκήρυξη διαγωνισμού διοικητικών υπαλλήλων EPSO

PDF | DOC | Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας διαβιβάστηκε με το Α.Π.2200, έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α),το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού ( EPSO ), δημοσιεύει τις πα ...

Εγκύκλιος Εκκρεμότητες διορισμών

PDF | DOC | Εκκρεμότητες διορισμών Σε συνέχεια της από 3-2-2012 επιστολής μου προς τους Υπουργούς και στο πλαίσιο της εφαρμογής της αναλογίας μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 11 τ ...

Πρόσκληση EPSO/CAST/S/2/12 προσωπικό φροντίδας παιδιών

PDF | DOC Τα αρμόδια όργανα  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Office Infrastructures  et Logistique ), στοχεύουν να στελεχώσουν  τον  τομέα της φροντίδας των παιδιών και μόλις    δημοσίευσαν  την προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντ ...

Close