Κατηγορία: Προσλήψεις

Πρόσκληση για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΚτΠ

PDF| DOC | Aνοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», προς το σκοπό ορισμού του ως Διευθύνοντος Συμβούλου(κατόπιν επικύρωσης της επιλογής από το Δ.Σ.).
Διαβάστε Περισσότερα

Close