Κατηγορία: Προσλήψεις

Μεταβολή του φορέα διορισμού

PDF | DOC | Μεταβολή του φορέα διορισμού των περιλαμβανομένων σε οριστικούς πίνακες διοριστέων κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4369/2016 (Α' 33)
Διαβάστε Περισσότερα

Close