Κατηγορία: Προσλήψεις

Προκήρυξη θέσης στη Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στη Γενική Διεύθυνση για την Εκπαίδευση, τη Νεολαία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό (DG EAC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε Περισσότερα

Close