Κατηγορία: Προκηρύξεις

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) -Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του Ν.4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες του Ν.4314/2014 και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε.
Διαβάστε Περισσότερα

Close