Κατηγορία: Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους μόνιμους υπαλλήλους καθαριότητας καθώς και από τους εργαζόμενους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

PDF | DOC | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών καθαριότητας τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους μόνιμους υπαλλήλους καθαριότητας καθώς και από τους εργαζόμενους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με μετατάξεις υπαλλήλων

Ανακοίνωση Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας με μετατάξεις  υπαλλήλων

Διαβάστε Περισσότερα

Μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4456/2017 (ΦΕΚ Α/24/01-03-2017) και του άρθρου 71 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α/26/9-02-2007).

Διαβάστε Περισσότερα

Close