Κατηγορία: Δράσεις

Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα

Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα

PDF | Οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα Εγκύκλιο με οδηγό για την υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού που χαρακτηρίζει τα δημόσια έγγραφα, απέστειλε το υπουργείο  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασ ...

Βασικά σημεία του νέου μισθολογίου στον δημόσιο τομέα

Βασικά σημεία του νέου μισθολογίου στον δημόσιο τομέα

Ο ν. 4024/2011 δημιούργησε τεράστια προβλήματα στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Τα προβλήματα αυτά, με έμφαση στην άρση των ακραίων ανισοτήτων και στην ανάγκη επαναπροσέγγισης του συστήματος αμοιβών των υπαλλήλων του Δημοσ ...

Βασικά σημεία και αρχές του νομοσχεδίου «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»

Βασικά σημεία και αρχές του νομοσχεδίου «Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει: Α. Τη Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης Β. Το Σύστημα Αξιολόγησης Γ. Τη Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων (βαθμολόγιο) και το Σύστημα Προαγωγών Δ. Το Σύστημα Επιλογ ...

Close