Κατηγορία: Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια

PDF | DOC | Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τρέχ ...

Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/27385/31-12-2010 απόφασης (ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-3) «Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
Διαβάστε Περισσότερα

Close