Κατηγορία: Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης

Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

PDF | Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/27385/31-12-2010 απόφασης (ΑΔΑ: 4Α9ΦΚ-3) «Ορισμός μελών Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
Διαβάστε Περισσότερα

Ορισμός μελών παρακολούθησης-παραλαβής “Μετάπτωση ΚΕΠ”

PDF | DOC | Ορισμός Mελών Επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής, για Έργα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εντάσσονται και εκτελούνται στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ 2008-2010».
Διαβάστε Περισσότερα

Close