Κατηγορία: Οργάνωση / Λειτουργία Δημόσιας Διοίκησης

Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel

PDF | DOC | Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης - αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel
Διαβάστε Περισσότερα

Close