Κατηγορία: Δελτία Νομοθεσίας

Eβδομαδιαίo Δελτίo Νομοθεσίας 08/15

Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2015 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Τεύχος 8ο (16/02/2015 έως 20/02/2015)
PDF| DOC| Νομοθεσία-Νομολογία 2015/ Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας
Περιεχόμενα τεύχους 08

Διαβάστε Περισσότερα

7ο Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας

Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2015 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Τεύχος 7ο (09/02/2015 – 13/02/2015)

PDF | DOC| Νομοθεσία-Νομολογία 2015/ Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας
Περιεχόμενα τεύχους 07
Διαβάστε Περισσότερα

Εβδομαδιαίo δελτίo νομοθεσίας 06/15

Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2015 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Τεύχος 6ο (02/02/2015 έως 06/02/2015)
PDF| DOC| Νομοθεσία-Νομολογία 2015/ Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας
Διαβάστε Περισσότερα

6ο Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας

Διμηνιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2015 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Τεύχος 6ο (1/11/2014 – 31/12/2014)

PDF | DOC| Νομοθεσία-Νομολογία 2015/ Διμηνιαίο Δελτίο Νομοθεσίας
Περιεχόμενα τεύχους 06
Διαβάστε Περισσότερα

Close