Κατηγορία: Υπηρεσιακές Μεταβολές - Κινητικότητα

Στοιχεία αποχώρησης υπαλλήλων 3/1/2012

XLS| Στοιχεία αποχώρησης υπαλλήλων από το Δημόσιο, όπως δηλώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες Υπουργείων, Φορέων, ΟΤΑ κ.λπ., μέχρι τα μεσάνυχτα της 3/1/2012. ...

Close