Κατηγορία: Υπηρεσιακές Μεταβολές - Κινητικότητα

Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ

PDF | DOC | Αποστολή αιτημάτων για μεταφορά των απασχολούμενων υπαλλήλων της εταιρείας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ, κατ’εφαρμογή του αρ. 40 του ν. 4440/2016
Διαβάστε Περισσότερα

Επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού

PDF | DOC | Επανασύσταση κλάδων και επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄47)
Διαβάστε Περισσότερα

Close